Các phím tắt trong Final Cut Pro X

Phím tắt Hoạt động Phím tắt ứng dụng Cmd + H Ứng dụng ẩn Cmd + M Thu nhỏ ứng dụng Cmd + O Mở thư viện Cmd + Q Thoát khỏi ứng dụng Cmd + , Mở bảng cài đặt cấu hình – Tùy chọn Option + Cmd + K Mở cửa sổ cấu hình phím tắt Shift + Cmd + Z Làm lại (Khôi phục những thay đổi đã thực hiện) Cmd + Z Hoàn tác (Hoàn tác thay đổi vừa thực hiện) Chỉnh sửa C Chọn clip Cmd + C Sao chép Cmd + D Trùng lặp Cmd + X Cắt lựa chọn Cmd + G Tạo cốt truyện Cmd + Y Thử giọng Cmd + B Lưỡi Shift + Cmd + B Đao tất cả Cmd + A Chọn tất cả Shift + Cmd + A Bỏ chọn tất cả Control + D Thay đổi thời lượng Control + L Điều chỉnh âm lượng tương đối Control + Option + L Điều chỉnh âm lượng tuyệt đối Delete Tẩy xóa Option + Cmd + Delete Chỉ xóa lựa chọn V Bật / Tắt Clip G Chuyển sang chế độ Cốt truyện Option + ] Cắt đoạn cuối Option + [ Cắt đầu Option + Cắt theo lựa chọn Hiệu ứng Option + Cmd + M Sự kết hợp màu sắc Shift + Cmd + M Trộn âm thanh Option + Cmd + C Sao chép hiệu ứng Option + Shift + C Sao chép khung hình chính Option + Shift + X Cắt khung hình chính Option + Shift + V Dán khung hình chính Option + Cmd + V Dán những hiệu ứng Shift + Cmd + V Dán tính chất Option + Tab Chuyển tới văn bản tiếp theo Option + Shift + Tab Chuyển về văn bản trước đó Đánh dấu Option + C Thêm ghi chú Control + Shift + C Chỉnh sửa chú thích M Thêm điểm đánh dấu Option + M Thêm điểm đánh dấu và chỉnh sửa Control + C Hiển thị tất cả những clip Option + X Xóa phạm vi lựa chọn Option + O Dải kết thúc rõ ràng Option + I Xóa phạm vi khởi đầu Control + M Xóa điểm đánh dấu Control + Shift + M Xóa những điểm đánh dấu trong lựa chọn R Mở bộ chọn phạm vi X Chọn dải clip O Chọn phần cuối của phạm vi Control + O Chọn cuối phạm vi (trong lúc chỉnh sửa trường văn bản) I Đặt tiêu đề phạm vi Control + I Đặt cuối phạm vi (trong lúc chỉnh sửa trường văn bản) U Xóa bài giám định khỏi lựa chọn Loại Option + N Tạo một sự kiện mới Shift + Cmd + N Thư mục mới Option +Cmd + G Đồng bộ hóa clip Shift + F Mở clip đã chọn trong trình duyệt Option + Shift + Cmd + F Mở dự án trong trình duyệt Điều hướng và phát lại S Bật / Tắt đọc lướt Shift+ S Bật / tắt âm thanh lướt qua Option + Cmd + S Bật / tắt clip đọc lướt Chuyển tới khung trước Option + Đi học trước Shift + Quay lại 10 khung Chuyển tới khung tiếp theo Option + Chuyển tới khung phụ Shift + Chuyển tiếp 10 khung hình Home Đi đầu End Đi tới phần kết ; Chuyển tới bản chỉnh sửa trước đó ' Đến phần chỉnh sửa tiếp theo Shift + A Kiểm tra âm thanh L Tiếp tục chơi J Phát lại / Chơi lựa chọn Control + Shift + O Chơi cho tới lúc kết thúc Phím cách Bắt đầu hoặc tạm ngừng phát lại K Dừng phát lại Option + Shift + A Bắt đầu / ngừng thu thanh thuyết minh Công cụ A Công cụ mũi tên B Công cụ lưỡi H Dụng cụ cầm tay P Công cụ định vị T Cắt tỉa. Dụng cụ Z Công cụ phóng to Shift + C Công cụ trồng trọt Option + D Xuyên tạc . Dụng cụ Shift + T Công cụ chuyển đổi Nhìn thấy Cmd + + Phóng to Cmd + - Thu nhỏ Shift + Z Thu phóng để vừa với khung Control + Z Thu phóng theo mẫu Option + Shift + N Xem tên clip Control + A Hiển thị / Ẩn hiệu ứng âm thanh Control + V Hiển thị / Ẩn những hiệu ứng video Control + Y Hiển thị / Ẩn thông tin skimmer Shift + Cmd + - Giảm chiều cao clip Shift + Cmd + = Tăng chiều cao clip Control + Option + Tăng kích thước của sóng âm thanh Control + Option + Giảm kích thước của sóng âm thanh những cửa sổ Cmd + 1 Đi tới trình duyệt Cmd + 2 Đi tới dòng thời kì Cmd + 3 Đi tới cửa sổ xem Cmd + 4 Hiển thị / Ẩn phương tiện rà soát (Thanh tra) Cmd + 5 Hiển thị / Ẩn trình duyệt hiệu ứng Cmd + 6 Chuyển tới bảng màu Cmd + 7 Hiển thị / Ẩn phạm vi video Cmd + 8 Chuyển tới phần cải tiến âm thanh Cmd + 9 Hiển thị / Ẩn những tác vụ nền Option + Cmd + 8 Hiển thị / Ẩn máy thu thanh thanh Các phím tắt chung Cmd + F Tìm kiếm Cmd + I Phương tiện nhập khẩu Cmd + N Mở một dự án mới Cmd + J Thuộc tính dự án Control + R Lựa chọn hiển thị Control + Shift + R Hiển thị tất cả

Tổng hợp


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.