Cách di chuyển file trên Macbook

Cách di chuyển file trên macbook hay chính là thao tác Cut file, move fie đê di chuyển file trong Mac (Macbook).

Cách di chuyển file trên Macbook bằng chuột

Trên máy Mac của bạn, hãy chọn mục bạn muốn kéo – chẳng hạn như hình ảnh hoặc tệp văn bản. Nhấn và giữ bàn di chuột hoặc chuột trong lúc bạn kéo mục đó tới vị trí mới.

Để tạo bản sao của mục thay vì di chuyển mục đó, hãy nhấn và giữ phím Option trong lúc bạn kéo. Thả bàn di chuột hoặc chuột để thả mục vào vị trí mới.

Cách để di chuyển file trên Macbook bằng bàn phím

Bước 1. Tại thư mục nguồn, chọn mục (file, folder…) cần di chuyển và bấm tổ hợp hai phím Command + C để copy chúng.

Bước 2. Tại thư mục đích, bấm đồng thời ba phím Command + Option + V để di chuyển file tới đây.


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.