Cách rà soát khấu hao SSD MacBook

Cách rà soát khấu hao SSD MacBook với smartmontools. Smartmontools là phương tiện sở hữu thể xem rất nhiều chỉ số và hoàn toàn miễn phí. Nhưng việc cài đặt tương đối phức tạp.

Ngoài ra, còn sở hữu những phần mềm rà soát khấu hao SSD MacBook như SMART Utility, DriveDx, nhưng chúng đều là phần mềm trả phí.

Bạn cần cài đặt Homebrew Đầu tiên, nếu máy tính của bạn đã cài đặt Homebrew, hãy bỏ qua bước này. Để giảng giải thêm, Homebrew được sử dụng để cài đặt những gì bạn cần mà Apple không sản xuất bằng giao diện dòng lệnh (sd Terminal).

Bước 1. Sau lúc cài đặt Homebrew, hãy mở Terminal và nhập lệnh sau để cài đặt smartmontools:

pha cài đặt smartmontools

Bước 2. Vui lòng nhấp vào biểu tượng Apple → Chọn Giới thiệu về máy Mac này → Báo cáo hệ thống → Chọn Bộ nhớ và xem Tên BSD. Ví dụ: Tên BSD máy của tôi là disk3s1

Cách kiểm tra khấu hao SSD MacBook

Bước 3. Nhập lệnh này vào Terminal:

smartctl -a [BSD Name của bạn]

Ví dụ: Tên BSD của tôi là disk3s1vì vậy dòng lệnh của tôi sẽ là smartctl -a disk3s1

Sau đó nhấn Enter và chúng ta sở hữu bảng Thông tin SMART / Heath hiện ra. Bạn thấy Đơn vị dữ liệu được ghiPhần trăm được sử dụng để rà soát khấu hao. SSD của tôi như được hiển thị, đã ghi 10.160.899 [5.20 TB], và tỷ lệ khấu hao cũng là 0%. Ngoài ra, máy tính của tôi sử dụng liên tục, tất tần tật như tải file hàng chục Gb hơn nửa năm.

Kiểm tra khấu hao SSD MacBook

Tổng hợp


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.