Cho những phát biểu sau: Alanin phản ứng được với dung dịch HCl

Đưa ra những phát biểu sau:

(a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (Xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư.

(d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với styren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S.

(e) Đun nóng tripanmitin với H. dung dịch2VÌ THẾ4 sự pha loãng, sự thủy phân sẽ xảy ra.

Số phát biểu đúng là

MỘT. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Bao gồm: a, c, d, e.

(b) Sai lúc khử glucozơ bằng H2 (Ni, to) thu được sobitol.

Đây là một câu trong mã đề 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Tổng hợp


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.