Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, với màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%)

Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4y mol H2VÌ THẾ4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, với màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng của Al2O3 Độ tan to nhất trong dung dịch sau điện phân đối với mỗi thí nghiệm được cho trong bảng dưới đây:

Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3
Thời gian điện phân (giây) t 2 T 3 T
Lượng được tạo ra từ tế bào điện phân (mol) 0,40 1.10 1,75
Khối lượng Al2O3 hòa tan tối đa (g) 10,2 0 10,2

Biết ở catot những ion Cu2+ điện phân thành Cu trước H. ion+ điện phân tạo thành H. khí ga2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong những thí nghiệm trên. Tổng những trị giá (x + y + z) bằng

MỘT. 2.0. B. 2.6. C. 1.8. D. 2.4.

Dien phan dung dich chua x mol CuSO4 y mol
Đây là một câu trong mã đề 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022
Mời quý thầy cô xem thêm những câu mã đề tại
Lời giải chi tiết mã đề 204 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa học.
Hoặc xem thêm đề thi tại
Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 tới nay

Tổng hợp


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.