Quang Trung Nguyễn Huệ là gì của nhau?

Quang Trung và Nguyễn Huệ đều là chỉ cùng một người, vì sau lúc Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung hay Bắc Bình Vương.

Vua Quang Trung là người nào?

Nguyễn Huệ (1753 – 1792) là một người anh hùng với những công trạng hiển hách lưu danh muôn thuở, đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn dành thắng lợi. Sau lúc khởi nghĩa Tây Sơn (nhà Thanh xâm lược) thắng lợi, Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung hay Bắc Bình Vương.

Quang Trung Nguyễn Huệ là gì của nhau?

Vua Quang Trung mang tên khai sinh là Hồ Thơm, sau đổi tên thành Nguyễn Huệ, Nguyễn Quang Bình.

Tên hiệu của Vua Quang Trung là: Tây Sơn Thái Tổ được sử dụng để phân biệt với Nguyễn Thái Tổ nhà Nguyễn; danh xưng khác là Bắc Bình Vương.

Tóm tắt tiểu truyện vua Quang Trung

1659658806 833 Quang Trung Nguyen Hue la gi cua nhau
Hình vua Quang Trung trên giấy bạc 200 đồng tại miền Nam trước năm 1975
1659658806 857 Quang Trung Nguyen Hue la gi cua nhau
Hình vua Quang Trung theo bản vẽ của nhà Thanh (từ catalogue đấu giá của đơn vị Sotheby’s)
 • Năm 1753 – Sinh ra tại thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Hoài Nhơn, phủ Quy Nhơn (nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Thân sinh Quang Trung là ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng.
 • Năm 1771 – Dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.
 • Năm 1775 – Tổng chỉ huy xuất sắc trận đánh Phú Yên, tạo ra bước ngoặt quan yếu cho toàn bộ quá trình phát triển mạnh mẽ sau đó của phong trào.
 • Năm 1777 – Tổng chỉ huy cuộc tiến công vào Gia Định lần thứ hai, lật đổ cơ đồ thống trị của họ Nguyễn.
 • Năm 1782 – Chỉ huy cuộc tiến công vào Gia Định lần thứ tư, đánh cho Nguyễn ánh đại bại.
 • Năm 1783 – Tổng chỉ huy cuộc tiến công vào Gia Định lần thứ năm, đuổi tập đoàn Nguyễn ánh ra khỏi cương vực.
 • Năm 1785 – Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.
 • Năm 1786 – Tổng chỉ huy những đợt tiến công xoá sổ chính quyền họ Trịnh.
 • Ngày 22/12/1788 – Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế). Niên hiệu Quang Trung khởi đầu xuất hiện từ đây.
 • Năm 1789 – Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi cương vực.
 • Từ 1789 tới 1792 – Ban bố Chiếu khuyến nông, Chiếu lập học, tiến hành những cải cách tích cực và táo tợn.
 • Ngày 15/9/1792 – Quang Trung đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho lớp lớp những thế hệ người Việt yêu nước.


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.