Tải về 900 mẫu câu giao tiếp với con hàng ngày

File tải dưới bài viết. Báo link hỏng dưới comment

Đây là cái gì vậy con? Quả táo.

Quả táo tiếng Anh là gì? apple. Đúng rồi. Giỏi quá.

Quả táo màu gì? Màu đỏ. Vậy màu đỏ tiếng Anh là gì? Red….

Chúng ta có thể thấy được rất nhiều clip ba mẹ dạy tiếng Anh cho bé như thế này. Các clip ấy nhận được lượt tương tác rất cao. Ai cũng khen bé giỏi. Đó là cách dạy truyền thống.

Nhưng nếu đếm số chữ thì chúng ta thấy rõ ràng số lượng chữ tiếng Việt rất nhiều so với số lượng chữ tiếng Anh trong đoạn hội thoại trên.

Đây là chúng ta đang dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt, và là cách dạy tiếng Anh không hiệu quả. Cách dạy ngoại ngữ tốt nhất bây giờ là đưa các con vô ngữ cảnh, cho các con nghe nói ngôn ngữ nhiều nhất có thể.

Để ngôn ngữ tự thấm nhuần vào các con. Vậy nên mình thân tặng ba mẹ bộ 900 mẫu câu giao tiếp với con hàng ngày. Có cả file mp3 và mp4 để các mẹ không giỏi tiếng Anh cũng có thể đồng hành cùng con.

🍎 Link PDF
https://drive.google.com/drive/folders/1yJGceeEqsx8BVciYarDFRdkqvBGWTbZq?fbclid=IwAR1PkXtity3mYWhWj57cKe8IqL28PnDcRRi1wCJeGl2uAxMreEC0YSfXUYg
🍎 Link MP3
https://drive.google.com/drive/folders/1ITjyyVF3iOrKTlEeOkGwm_Oog-o65tFY?fbclid=IwAR1Q517ccSg6UUZf_uzcIhYNruTTTE-QpaPPH88SsaJMPGd3yKcwOwi-S1Q
🍎 Link MP4
https://drive.google.com/drive/folders/1qdQi-adSH-7UioMcyfo2fA8q8OuxsYKr?fbclid=IwAR25pmgRmGdVOkX0TeZMnLQZPJ9PMgcCoaENv5vYFKPYXauNch5V4_PZNCI


Để lại bình luận

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu.